Bijlagen bij de toelichting

 

1.       Principeakkoord

b_NL.IMRO.1641.BPL085-VG01_tb1.pdf

 

2.       Onderzoek externe veiligheid

b_NL.IMRO.1641.BPL085-VG01_tb2.pdf

 

3.       Landschapsplan

b_NL.IMRO.1641.BPL085-VG01_tb3.pdf

 

4.       Advies veiligheidsregio

b_NL.IMRO.1641.BPL085-VG01_tb4.pdf

 

      5.    Zienswijzennota

b_NL.IMRO.1641.BPL085-VG01_tb5.pdf