Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Brede School Maasbracht
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL039-VG01

Artikel 17 Slotregel

   
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Brede School Maasbracht.
  
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
     
………………………
     
     
 
De voorzitter,
 
De griffier,
 
 
……….
 
………