Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Dorpsstraat 73 te Ohé en Laak
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL031-VG01

Artikel 16 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als de regels van het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 73 te Ohé en Laak’ van de gemeente Maasgouw.
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van   1 november 2012