Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Sangershoeve
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL025-VG01

Artikel 20 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'De Sangershoeve' van de gemeente Maasgouw.
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei 2012  
De voorzitter,                                    De griffier,
  
………                                               .………