Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Moeder Magdalenastraat 12 te Ohé en Laak
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL022-VG01

Artikel 15 Slotregel

 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Moeder Magdalenastraat 12 te Ohé en Laak.
  
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
     
………………………
     
     
 
De voorzitter,
 
De griffier,
 
  
……….
  
………