Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: 1e herziening bestemmingsplan Bosstraat Beegden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL021-VG01

Artikel 11 Slotregel

De regels (met bijlagen) worden aangehaald als de regels van het bestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan Bosstraat Beegden” van de gemeente Maasgouw
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de de gemeente Maasgouw van .................
    
De voorzitter,                     De griffier.
    
……………….…                …………….